Naše závazky

Naše závazky
Jednou ze základních hodnot společnosti Devillé je uspokojit požadavky zákazníků, což je závazkem všech našich zaměstnanců
DASC

Naše závazky

Náš postoj

IATF

Jednou z našich ambicí je spokojenost zákazníků. Abychom toho dosáhli, musíme dodávat díly, které splňují jejich očekávání, pokud jde o kvalitu, dodací lhůtu a servis. 

Od roku 2020 zavádíme přístup nulových vad (Zero Defect), založený na přísné struktuře kvality certifikované IATF a našem systému Devillé eXcellence System, který je založen na nástrojích Lean. Školíme naše zaměstnance, kontrolujeme a udržujeme naše procesy, abychom zajistili, že vyrábíme vyhovující produkty udržitelným způsobem.

Devillé Group: trvalý závazek

Závazek dodávat produkt s nulovou vadou (Zero Defect) :

  • Dodání dle požadavků zákazníka

  • Plnění našich standardů

  • Reagování na události

  • Neustále zlepšovat naše procesy

  • Analýza příčin problémů a implementace robustních oprav

Injection thermoplastique

Skvělá kvalita za rozumnou cenu

ecovadis

Devillé je skupina s přirozenými prvky Společenská Odpovědnost Firem (CSR) :její původní činnosti výroby bezpečnostních dílů přispívají k záchraně životů. Náš přístup Společenská Odpovědnost Firem (CSR) byl ročně ohodnocen organizací Ecovadis zlatou medailí v roce 2023. Toto hodnocení ilustruje dynamiku, která pohání skupinu a její zaměstnance.


Společně se stáváme lepšími, efektivnějšími a především zodpovědnějšími v sociálních, ekologických a společenských otázkách 

Devillé Group: trvalý závazek

Zavázali jsme se k tomuto přístupu tím, že se opíráme o 9 ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Naše hlavní ambice a cíle jsou uvedeny v naší výroční zprávě. Výrazně se orientují na následující:


•             Kvalita života a pracovní podmínky
•             Snížení emisí skleníkových plynů, zachování zdrojů a snížení odpadu
•             Respekt ke všem zainteresovaným stranám
•             Snaha zapojit do procesu všechny naše dodavatele

Naše zpráva (CSR/SOF)

Zpráva o CSR 2023 zahrnující činnosti, cíle a úspěchy v roce 2022

Naše značky

ISO 9001 ISO 14001 ISO 16949 Ecovadis light More GPI

Seznamte se se všemi našimi certifikacemi a štítky

Certifikáty