Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązania
Silna wartość w Devillé: zaangażowanie w zadowolenie naszych interesariuszy, co wiąże się z zaangażowaniem wszystkich pracowników
engagement 1

Nasze zobowiązania

Dobra produkcja

ISO 9001

W 2020 roku wdrożyliśmy podejście Zero Defect oparte na rygorystycznej organizacji jakości – certyfikowanej przez IATF – oraz naszym Devillé eXcellence System, opartym na narzędziach Lean. Nasi pracownicy są przeszkoleni, nasze procesy są opanowane i utrzymywane w celu zagwarantowania zgodności produktu wytwarzanego w sposób zrównoważony.

Grupa Devillé, zaangażowana na co dzień

Zobowiązujemy się do dostarczania produktów z zerowymi wadami:

  • Zgodność z wymaganiami klienta
  • Zgodność z naszymi standardami
  • Reakcja na wydarzenia
  • Ciągłe doskonalenie procesów
  • Analiza przyczyn źródłowych i zdecydowane działania naprawcze

Injection thermoplastique

Produkować lepiej, zużywając mniej surowców 

ecovadis

Devillé jest grupą realizującą założenia społecznej odpowiedzialność biznesu, społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw [ang. corporate social responsibility – CSR, fr. RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises]: jej początkowa działalność polegająca na produkcji części związanych z bezpieczeństwem pomaga ratować życie ludzkie. Nasze podejście do CSR jest corocznie oceniane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przez agencję ratingową EcoVadis, który przyznała nam złoty medal w 2023 roku. Ocena ta pokazuje dynamikę, która stanowi siłę napędową dla Grupy i jej pracowników.

Razem stajemy się lepsi, wydajniejsi, a przede wszystkim bardziej odpowiedzialni, jeśli chodzi o kwestie społeczne, środowiskowe i socjalne.

Grupa Devillé, zaangażowana na co dzień

Jesteśmy zaangażowani w takie podejście, oparte na 9 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W raporcie rocznym przedstawiliśmy nasze zamierzenia i główne cele. Skupiają się one głównie na: 

  • jakości życia i warunkach pracy
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochronie zasobów i redukcji odpadów
  • szacunku dla wszystkich zaangażowanych stron/interesariuszy
  • chęci zaangażowania wszystkich naszych dostawców w nasze podejście

Nasz raport CSR

Raport CSR 2023 dotyczący działań, celów i osiągnięć w 2022 roku

Nasze znaki jakości

ISO 9001 ISO 14001 ISO 16949 Ecovadis light More GPI

Odkryj wszystkie nasze certyfikaty i etykiety

Certyfikaty