Rozvoj industrializace

Rozvoj industrializace
Náš tým využívá své odborné znalosti k dosažení uspěchu tak, že navrhuje úpravy designu, optimalizace materiálů nebo technologické strategie, které promění vaše potřeby v průmyslově využitelné úspěchy…
développement industrialisation
Naše know-how, vaše aktiva

Námi implementovaná řešení jsou výsledkem 45 let zkušeností v oblasti společné koncepce a jsou systematicky ověřována výsledky interně prováděných simulací.

Výpočet metodou konečných prvků
(odolnost proti únavě, rezonanční frekvence, koncentrace napětí)
Reologie
(Simulace toku plastového materiálu ve formě)

Usilujeme o dokonalost

Vývojové týmy (kvalita, nástrojárna, výroba a projekty), to je přibližně 120 lidí, kteří se podílejí na kalkulacích, hodnocení proveditelnosti a životnosti projektu. 

Naše cíle: minimalizovat čas na vývoj a optimalizovat zpětnou vazbu s cílem dosáhnout nejnovějšího stavu techniky.

Projektoví manažeři

Projektoví manažeři řídí víceoborové týmy a jsou hlavním kontaktem pro naše klienty.

Oddělení kvality

Oddělení kvality zajišťuje dodržování interních a externích specifikací po celou dobu životnosti projektu, až do jeho převedení do sériového provozu. Měření dílů při vývoji se věnuje tým metrologů a metrologická laboratoř. Služba je autonomní i v rámci koncepce těchto kontrolních přípravků. 

Oddělení nástrojárny

Oddělení nástrojárny má na starosti validaci návrhu, sledování výroby, testování a schválení nástrojů pro kovostřih a vstřikování plastů. 

Část našich nástrojů vyrábíme interně, zbytek je dodáván subdodavatelsky a pod dohledem našich týmů u externích partnerů.

Oddělení výroby

Oddělení výroby je 100% nezávislé v oblasti designu, automatizace, robotizace, samotné výrobě a montáži pro naše procesy. Má největší a nejvýraznější přínos pro uspokojení potřeb našich zákazníků a získání flexibility během vývojových fází, ale také v sériovém provozu. Neustále hledá možnosti rozvoje našich procesů. Stěžejním prvkem našeho zájmu je technologický monitoring.