Naše společnost

Naše společnost
Devillé Group, historie, která má mezinárodní přesah
Devillé Group projet
Slovo generálního ředitele

Skupina Devillé pokračuje po 90 letech existence v psaní své skvělé historie. Její činnost se nadále vyvíjí díky trvalému naslouchání zákazníkům a poskytování aktivních řešení. Ale to, co tvoří její DNA, zůstává nadčasové s dobře ukotvenými hodnotami, jimiž jsou respekt, závazek a odvaha. Ženy a muži, kteří v Devillé pracují, se úspěšně přizpůsobili velmi komplexnímu prostředí. Jsem hrdý, že s nimi mohu spojit své síly tak, abychom společně čelili budoucím výzvám. 

Cédric Picard

110M€
Obrat
800
zaměstnanců ve 3 zemích
6M€
investic ročně

Náš příběh

19
34

Roger Devillé kupuje značku Pradines®, která byla založena v roce 1865

59

Společnost se 35 zaměstnanci opouští Les Mureaux v pařížské oblasti a stěhuje se do Baugé, Maine et Loire

75

Antoine Devillé nahrazuje Rogera Devillé v čele společnosti a klade důraz na dynamiku založenou na automatizaci, robotizaci a digitální technologii. Jádrem strategie společnosti je technologická integrace a monitorování

78

Společnost Devillé SA se diverzifikuje výrobou upevňovacích prvků bezpečnostních pásů

20
01

Devillé SA zakládá v Polsku výrobu lisovacích nástrojů se svou dceřinou společností DIF

14

Akvizice továren v Angers, Chasseneuil (Francie) a Jihlavě (Česká republika) skupiny Altia (Ex-Imtec)

21

Prodej části Zahradnické nůžky společnosti Devillé SA skupině Snap-On, hlavnímu zákazníkovi a distributorovi těchto produktů

Převod kapitálu mezi rodinou Devillé a managementem vedeným generálním ředitelem (Cédric Picard)

Nový významný krok v historii společnosti, a to vytvoření skupiny Devillé, proces diverzifikace v odvětví B2B a zahájení aktivit na hlavních světových trzích

24

Nové logo a nová vizuální identita pro Devillé Group, která reprezentuje strategii mezinárodního rozvoje a diverzifikace

map