Naše poslání

Naše DNA
Objevte poslání a hodnoty skupiny Devillé
DIF

Naše poslání

Optimalizovat koncepci dílů a vyvíjet transformační procesy s multimateriály a multitechnologiemi a vyrábět průmyslové komponenty s vysokou úrovní výkonu a kvality. Plán, který je vzrušující a ambiciózní, nás přiměl k zapojení jedinečné skupiny dalších odborníků. Výsledek: určitá schopnost kombinovat řešení a určitá schopnost zpochybnit status quo. 

Je těžké jít proti své přirozenosti: otevřít pole možností je součástí naší DNA.

Naše představa dokonalosti

V průběhu století plného pracovních příležitostí v automobilovém odvětví jsme nabyli přesvědčení, že je řetěz tak silný jako jeho nejslabší článek. To je důvod, proč – pokud jde o průmysl – je každá součást nezbytná. Každý komponent musí být navržen a vyroben tak, aby zaručoval bezpečnost a výkon, prodlužoval životnost, ale také omezoval náklady a spotřebu. Na splnění těchto výzev se ve velké míře podílejí vysoké standardy a inovace.

Pièces Devillé Group

Naše hodnoty

Respekt

Není těžké propadnout kouzlu kusů, vyrobených tak, že jsou od sebe k nerozeznání, a otevřít se individuálnímu přístupu. Otázka principu a pohody: Ve společnosti Devillé má každý své místo a možnost růstu v atmosféře, která je motivující i srdečná.

Závazek

Pokud jde o vývoj, vliv na životní prostředí, pokrok lidí nebo organizace, pouze čistá teorie nestačí. Nic nenahradí akci. Beze spěchu, ale přesvědčivě.

Odvaha

Jak jsme rozšířili svoji působnost a integrovali nové odborné znalosti? Projevem určité nebojácnosti, odvahy čelit výzvám a chuti učit se.