Rozwój przemysłowy

Wspólne tworzenie rozwiązań
Nasz zespół służy swoim doświadczeniem, aby pomóc Ci odnieść sukces, proponując rozwój projektu, zoptymalizowane materiały lub strategie technologiczne, które przekształcą Twoje potrzeby w produkt gotowy do produkcji na skalę przemysłową.
développement industrialisation
Nasza wiedza staje się Twoim atutem

Wdrażane przez nas rozwiązania są owocem 45-letniego doświadczenia we wspólnym projektowaniu. Systematycznie dokonujemy ich weryfikacji przez wyniki symulacji przeprowadzanych w naszych ośrodkach badawczych.

Obliczenia metodą elementów skończonych
(wytrzymałość zmęczeniowa, częstotliwość rezonansowa, koncentracja naprężeń)
Reologia, nauka o deformacji i płynięciu materiałów
(Symulacja przepływu tworzywa sztucznego w formie)

Dążenie do doskonałości

Zespoły rozwojowe (ds. jakości, ds. narzędzi, ds. industrializacji i projektów), liczące łącznie około 120 osób, przyczyniają się do kalkulacji kosztów, badań wykonalności i życia projektu. 

Naszym celem jest zminimalizowanie czasu rozwoju i optymalizacja informacji zwrotnych, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania najnowocześniejszych rozwiązań.

Liderzy projektów

Liderzy projektów kierują multidyscyplinarnymi  zespołami i są głównymi osobami kontaktującymi się z naszymi klientami.

Dział jakości

Dział jakości zapewnia zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi specyfikacjami, przez cały czas trwania projektu, do momentu przeniesienia do produkcji seryjnej. Zespół metrologów i laboratorium metrologiczne zajmują się pomiarami nowoprojektowanych części. Dział jakości cieszy się autonomią w projektowaniu szablonów i narzędzi kontroli. 

Dział Narzędzi i Oprzyrządowania

Dział Narzędzi i Oprzyrządowania jest odpowiedzialny za zatwierdzenie projektu, monitorowanie produkcji, testowanie i walidację narzędzi do wykrawania i tłoczenia tworzyw sztucznych. Niektóre z naszych narzędzi opracowujemy sami, wykonanie i nadzór innych zlecamy firmom zewnętrznym.

Dział Industrializacji i usprawnienia produkcji

Dział industrializacji jest w 100% niezależny w projektowaniu, automatyzacji, robotyzacji, produkcji i łączeniu naszych procesów. Jest to główny atut, który wyróżnia nas na tle konkurencji, umożliwiając nam spełnienie potrzeb klientów i uzyskanie większej elastyczności na etapie rozwoju, a także podczas produkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam rozwijać nasze procesy. W centrum naszych zainteresowań znajduje się technologia.